Červen 2008

Přesný zákrok

18. června 2008 v 16:06 | padfoot88 |  KNIHOVNA
Přesný zákrok
Howard Olgin
(thriller z lékařského prostředí)
Doktor Kerry Nordstrom, který vyvíjí novou chirurgickou techniku, pozve své staré známé lékaře Liz Dannyovou a Donalda Page na seminář o laparoskopii. Při semináři Kerry požádá Donalda a Liz, aby mu asistovali při složité operaci.
Jediný zvuk v sále vydávala aktivace Donaldova a Nordstromova laseru, když sešlapovali nožní pedály. Nordstrom prováděl vyčišťovací úkony jen několik milimetrů od Donaldova laseru. Jed potlačil zívnutí a zkoumal záběry kamer. Nevypadalo to špatně.
Náhlý výkřik někoho z chirurgického týmu ho přinutil podívat se znovu na laparoskopickou obrazovku. Pohled na zcela rudé pole ho také přiměl k výkřiku. Pacient krvácel. Situace se okamžitě vymkla kontrole. Everett vstal a všude vypukl chaos.
"Zatraceně, Pagei!" Nordstrom odstoupil od stolu a vytáhl svůj laser. "Ty jsi perforoval žaludek! Právě jsi zabil pacienta!" Dosud tiché auditorium se náhle proměnilo v hlučný dav stovek chirurgů, kteří se právě stali svědky tragédie.

spona

11. června 2008 v 14:28 | padfoot88 |  TVOŘENÍ

Hlavní rysy matematiky 18. století b)

3. června 2008 v 14:46 | padfoot88 |  KNIHOVNA
Hlavní rysy matematiky 18. století b)
padfoot88
(semestrální práce)
Euler byl vůdčím matematikem 18. století. Originální matematická díla vznikala však také ve Francii. Tamní filosofové zastávali dva protichůdné názory na tvar Země. Karteziáni zastávali Descartův názor, že Země je na pólech protáhlá, přívrženci Newtona hájili názor, že je na pólech zploštělá. Karteziáni - astronomové Cassini (otec a syn) změřili v letech 1700 - 1720 oblouk meridiánu a potvrdili karteziánský závěr. Roku 1735 byla vypravena expedice do Peru, po níž následovala v letech 1736-1737 výprava do Tornes vedená Maupertiem. Tato výprava potvrdila měřením ve Švédsku směr Newtonův. Maupertius se stal prezidentem Berlínské akademie u Fridricha II. a byl nazýván "velkým zplošťovatelem". Byl však později (1750) zesměšněn švýcarským matematikem Königem ve sporu o definici účinku síly. Maupertius jej definoval jako m * v * s (hmotnost, rychlost,dráha) a spojoval s ním důkaz Boží existence. Euler převedl princip nejmenší akce do tvaru, který požadoval, aby ∫ mv ds byl minimem. Tím byl princip postaven na správný základ a v této podobě ho použil Lagrange a později Hamilton.

Hlavní rysy matematiky 18. století a)

3. června 2008 v 14:45 | padfoot88 |  KNIHOVNA
Hlavní rysy matematiky 18. století a)
padfoot88
(semestrální práce)
Anotace:
Matematika v 18. století - infinitezimální počet, matematické teorie, využití matematiky v astronomii a fyzice. Velcí matematici 18. století ve Francii, Anglii a ve Švýcarsku a jejich nejslavnější díla. Vývoj matematiky v našich zemích.
Úvod:
Cílem této práce bylo vyhledat informace o matematice v 18. století, najít její hlavní rysy a zjistit, kdo byli nejvýznamnější matematici této doby.