Květen 2008


Vévodkyně

13. května 2008 v 15:28 | padfoot88 |  KNIHOVNA
Vévodkyně
Jude Deveraux
(román)
Bohatá americká dědička Claire Willoughbyová se na první pohled zamiluje do skotského vévody Harryho z MacArranu. Ten kvůli svým finančním problémům moc dlouho neváhá a požádá ji o ruku. Společně s Claire pak odjedou do Skotska na jeho sídlo Bramley House. Doprovází je Claiřina mladší sestra Sarah Ann, které všichni říkají uličnice, i s rodiči.
Claire sklonila hlavu a pobídla koně do trysku, kterým by možná vyhrála i na dostizích. Cítila se báječně, tak svobodně jako od přeplutí oceánu ještě nikdy, když tu se zběhlo všechno najednou. Z hustých stromů po její pravici vykročil na cestu muž, zrovna když přejížděla nízký hřeben a neviděla do dálky. Kráčel velmi rychle a kdoví proč nezaslechl dusot koňských kopyt po tvrdé hlinité cestě.
Kůň, muž a především jezdkyně ztuhli úlekem. Kůň se vzepjal, Claire se svezla ze sedla a bolestivě dopadla na levou paži. Kůň pokračoval v běhu doleva, směrem k jakémusi močálovitému jezírku. Muž se přikrčil, zvedl loket, aby se ochránil před sekajícími podkovami, ale pak se vrhl k ležící ženě.
"Mě nechte, podařilo se vyheknout Claire, když se s námahou vytáhla do sedu. "Radši utíkejte za koněm, než zapadne do bažin."